سرگذشت زبان فارسی

جلال خالقی مطلق

زبان فارسی، با تاریخی پرافتخار در دوران باستانی در زمان هخامنشیان شکل گرفت. فارسی از آغاز همواره به عنوان زبان اداری و فرهنگی ایران شناخته شد و تحولات تاریخی زیادی را پشت سر گذاشت. زمان اشکانیان و ساسانیان، زبان فارسی به عنوان نماد اجتماعی و فرهنگی درخشید. امروزه، به عنوان زبان رسمی ایران و ابزار ارتباطی میلیون‌ها نفر، هویت و آبروی یک ملت را بازتاب می‌دهد.
سرگذشت زبان فارسی
نویستده مجله شماره تاریخ
جلال خالقی مطلق ایران شناسی سال ۱ شماره ۱ بهار ۲۵۴۶ (۱۹۸۹م)

About Instructor

jalal.khaleghi.motlagh

جلال خالقی مطلق ادیب، زبان‌شناس، ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه ایرانی است. عمده کارهای پژوهشیِ او، در زمینه شاهنامه و حماسه‌سرایی در ایران بوده‌است. دوستداران فرهنگ ایران، خالقی مطلق را بزرگ‌ترین شاهنامه‌پژوهِ همه ادوار می‌دانند؛ زیرا این باور به صورت عام وجود دارد که او توانسته بهترین تصحیحِ شاهنامه را ارائه کند. وی عضو هیئت امنا و قائم مقام بنیاد فردوسی می‌باشد و سال‌ها در دانشگاه هامبورگ آلمان تدریس کرده‌است.

2 گفتار

Open Registration